O nama

Portal pazisad.me je prvi neprofitni mediji u Crnoj Gori koji se bavi istraživačkim i analitičkim novinarstvom tematski vezanim za ljudska prava, sa fokusom na prava ranjivih kategorija i manjina, socijalnim nejednakostima i sistemskim kršenjem ljudskih prava.
PaziSad najveći dio svojih aktivnosti realizuje zahvaljući entizijazmu novinara i saradnika, a jedna dio aktivnosti finansiran je preko projektnih aktivnosti usmjerenih ka boljem informisanju građana.
Portal www.pazisad.me je nezavisni medij, pokrenut je 2021. godine, od strane NVO Forum za razvoj demokratije iz Bijelog Polja.